Politechnika Wrocławska, WEMiF WEMiFL: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki WEMiF

Informacje ogólne

Listy zadań na ćwiczenia

Tematyka (i zarazem zagadnienia na kolokwium) wykładów dla I i II roku (15h)

Wykład 1.

Wykład 2.

Wykład 3.

Wykład 4.

Wykład 5.

Wykład 6. (rezerwowy, odbywa się w semestrach, w których jest 8 wykładów)

Wykład 7. Kolokwium

Wykład 8. Wpisy


Tematyka (i zarazem zagadnienia na kolokwium) wykładów dla 4 roku (30h)

Wykład 1.

Wykład 2.

Wykład 3.

Wykład 4.

Wykład 5.

Wykład 6.

Wykład 7.

Wykład 8.

Wykład 9.

Wykład 10.

Wykład 11.

Wykład 12.

Wykład 13.

Wykład 14. Kolokwium

Wykład 15. Wpisy

Literatura

 1. Tanenbaum, Andrew; S. Sieci komputerowe
 2. Ferguson, Niels.; Kryptografia w praktyce
 3. Mitnick, Kevin D.; Sztuka podstępu
 4. Hassan, Mahbub; Wysoko wydajne sieci TCP/IP
 5. Heltzel, Paul.; Domowe sieci bezprzewodowe
 6. Shinder, Debra Littlejohn.; Cyberprzestępczość: jak walczyć z łamaniem prawa w sieci
 7. Sportack, Mark; Sieci komputerowe: księga eksperta
 8. Krysiak, Karol; Sieci komputerowe: kompendium
 9. Mucha, Marcin; Sieci komputerowe: budowa i działanie: teoria i praktyka współczesnych sieci komputerowych i teleinformatycznych

oraz:

 1. Potter, Bruce; 802.11. Bezpieczeństwo
 2. Cheswick, William R.; Firewalle i bezpieczeństwo w sieci: vademecum profesjonalisty
 3. Stallings, William; Protokoły SNMP i RMON: vademecum profesjonalisty
 4. Park, John; Practical data communications for instrumentation and control
 5. Nowicki, Krzysztof; Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN
 6. Internet (w szczególności: RFC)