Informacje o Zakładzie

Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki należy do struktury organizacyjnej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki od października 2009 roku. Jednostka powstała z przekształcenia Pracowni Mikromechaniki i Mikroinżynierii. Aktywność naukowa Zakładu koncentruje się wokół:

  • mikrosystemów krzemowych, szklanych i polimerowych typu MEMS i MOEMS,
  • wieloparametrycznych systemów wykorzystujących zintegrowane czujniki elektroniczne,
  • miniaturowych urządzeń medycznych i biomedycznych wykorzystujących techniki nano i mikroinżynieryjne oraz badań w/w urządzeń,
  • nano i mikroelektroniki próżniowej, rozwojem technologii nano i mikroinżynierii ciała stałego,
  • autonomicznych systemów fotowoltaicznych i ich wykorzystaniu w zero-energetycznych urządzeniach technicznych, w tym sportowo-rekreacyjnych oraz długoterminowych badań zero-energetycznych urządzeń technicznych wykorzystujących tzw. zieloną energię.

Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Mikroinżynierii, Mikroelektroniki i Mikrosystemów "M3" oraz Koło Naukowe "ASD", które umożliwiają studentom oraz doktorantom pogłębianie wiedzy z zakresu modelowania, wytwarzania oraz badania mikrosystemów. Więcej informacji na oficjalnej stronie koła naukowego: http://www.m3.pwr.edu.pl/.

Dodatkowe informacje na temat Zakładu można znaleźć w broszurze informacyjnej: PDF (5,4 MB)
Do góry