Współpraca

Współpraca krajowa
Współpraca zagraniczna

Współpraca krajowa

 1. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie (współopracowanie zintegrowanego, przenosnego chromatografu gazowego, badania nad rozwojem czujników mikromechanicznych, mikrosystemów chemicznych, lab-on-a-chipów)
 2. Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki (badania zjawisk optycznych z wykorzystaniem mikro i nano struktur)
 3. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej (badanie właściwości SiC i nanorurek węglowych)
 4. Instytut Niskich Temperatur PAN, Wrocław (badania nad technologią i zastosowaniem nanoproszków luminescencyjnych i nanokulek kwarcowych, opracowanie miniaturowego źródła światła)
 5. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii i Laboratorium Regionalne (opracowanie platformy DIOS i DIOSD z krzemu porowatego oraz DIOST (matryca mikroostrzy Si) dla techniki MS TOF)
 6. EMAG Katowice (badania nad konstrukcją i technologią mikromechanicznych podzespołów dla systemów nadzoru atmosfery kopalnianej, współopracowanie miniaturowego chromatografu gazowego)
 7. Politechnika Warszawska, Wydział Chemii (badania nad konstrukcją i technologią mikrodetektorów chemicznych)

Współpraca zagraniczna

 1. Kooperacja w ramach programów PR6:
  - NEPUMUC: ICT Fraunhofer (Niemcy), EMS Dottikon (Szwajcaria), S.C. IPA S.A. (Rumunia), MIKROGLAS Chemtech GmbH (Niemcy), PLINKE GmbH (Niemcy), Process-Design-Center (Holandia), SNPE Materiaux Energetiques (Francja)
  - OPTOLABCARD: IKERLAN (Hiszpania), GAIKER (Hiszpania), MIC (Dania), DFVF (Dania), EVGroup (Austria), MICRORESIST (Niemcy), SILEX Microsystems (Szwecja), BIOEF (Hiszpania)
 2. Origin Energy Solar Pty Ltd., Australia (głębokie trawienie krzemu dla ogniw słonecznych)
 3. Fachhochschule NIEDERRHEIN, Krefeld, Niemcy (dydaktyka studencka)
 4. Université de Franche-Comté, Besançon, LOPMD, Francja (badania nad technologią urządzenia MULTISTEP)
 5. CNRS Institute FEMTO ST Besançon, Francja (opracowanie zintegrowanej celi cezowej zegara atomowego typu MEMS, mikrosoczewki, mikroskopu MEMS)
 6. Fraunhofer Institute ICT Karlsruhe (mikroreaktory chemiczne)
 7. ESPCI de ville de Paris, Francja (krzemowo-szklane elementy mikrofluidyczne)
 8. Université de Paris XII (dydaktyka studencka)
 9. Universitate Braunschweig (dydaktyka studencka)
 10. Fachhochschule NIEDERRHEIN, Krefeld, Niemcy (dydaktyka studencka)
 11. Frauenhofer Institute IZM Berlin (planarne struktury światłowodowe w polimerach)
 12. Schlumberger SA France/Actaris SA (ekspertyzy systemu do ciągłej analizy składu i kaloryczności gazu ziemnego w zastosowaniach przemysłowych)

Do góry