Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. Jan Dziuban, Katarzyna Sareło: Sposób pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego i układ do pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego : Zgłosz. nr 405836 z 30.10.2013. Opubl. 31.01.2018. 10 s.
 2. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny : Zgłosz. nr 408320 z 26.05.2014. Opubl. 30.04.2018. 6 s.
 3. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa , P 408321 z 26.05.2014. Opubl. 31.01.2017.
 4. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa , P 408322 z 26.05.2014. Opubl. 31.01.2017.
 5. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego , P 413121 z dn. 14.07.2015. Opubl. 30.11.2017.
 6. Michał Krysztof, Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Zintegrowany, miniaturowy, transmisyjny mikroskop elektronowy , P 413122 z dn. 14.07.2015. Opubl. 28.04.2017.
 7. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Czujnik promieniowania jonizującego , P 403510 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 8. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Czujnik promieniowania jonizującego , P 403511 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 9. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Czujnik promieniowania jonizującego , P 403512 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 10. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Czujnik promieniowania jonizującego , P 403513 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 11. Kobashi Kazufumi, Karolina Laszczyk, Takeo Yamada, Kenji Hata: Planar energy cell structure, energy cell structure array using same, microenergy device and manufacturing method therefor; Publication date: 2016/04/28. Application country: JP; Application no.: JP2015/079749, Ref. no.: 2014-216605; Filling date: 2014/10/23
 12. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny , Zgłosz. pat. nr P 408320 z 26.05.2014.
 13. Bartłomiej Cichy, Paweł Knapkiewicz, Jan Dziuban: Sposób łączenia anodowego podłoży, zwłaszcza podłoży szklanych , P 391357 z 27.05.2010. Opubl. 30.06.2014.
 14. Jan Dziuban, Katarzyna Sareło: Układ i sposób pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego . Zgłosz. pat. nr P 405836 z 30.10.2013.
 15. Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Jan Dziuban, Bogdan Latecki, Jan Koszur: Czujnik ciśnienia w obudowie , P 382967 z 20.07.2007. Opubl. 31.12.2012.
 16. Jan Dziuban, Rafał Walczak: Sposób trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal , P 353123 z 02.04.2002. Opubl. 31.08.2009.
 17. Jan Dziuban, Rafał Walczak: Sposób trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal oraz urzšdzenie do trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal , P 353122 z 02.04.2002. Opubl. 31.08.2009.
 18. Helena Teterycz, Jan Dziuban, Rafał Walczak: Sposób anizotropowego mokrego trawienia krzemu , P 353673 z 29.04.2002. Opubl. 30.04.2008.
 19. Dziuban Jan, Walczak Rafał: The microwave enhanced method of silicon etching and the system for microwave enhanced semiconductors etching, PCT nr WO 03/083926 A2 z dnia 09.10.2003.
 20. Piotr Konarski, Ryszard Cyrański, Andrzej Sobolewski, Artur Wymysłowski: Pompa jonowo-sorpcyjna P 326520 z 27.05.1998. Opubl. 29.08.2003. 7 s.
 21. Dziuban Jan, Walczak Rafał: Sposób inicjowania i prowadzenia reakcji chemicznej z użyciem mikrofal i układ mikrofalowego reaktora chemicznego, P 353687 z dnia 29.10.2002.
 22. Andrzej Bochenek, Jan Dziuban: Sposób łączenia membrany separującej z metalową obudową , P 306114 z 02.12.1994. Opubl. 30.10.1998.
 23. Jan Dziuban, Ryszard Korbutowicz: Przeponowy zawór gazowy , P 260139 z 17.06.1986. Opubl. 31.12.1988.
 24. Anna Górecka-Drzazga, Tadeusz Berlicki, Eugeniusz Prociów: Sposób wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podłożach izolacyjnych , P 214314 z 21.03.1979. Opubl. 31.05.1983.
 25. Anna Górecka-Drzazga, Eugeniusz Prociów: Sposób wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podłożach izolacyjnych , P 215359 z 4.05.1979. Opubl. 30.06.1983.
 26. Jan Dziuban, Stefan Jankowski, Wojciech Stępniewski: Urządzenie do przestrajania odbiorników radiowych z przemianą częstotliwości , P 192145 z 31.08.1976. Opubl. 15.02.1979.
 27. Stanisław Osadnik, Anna Górecka-Drzazga: Rezystor cienkowarstwowy , P 184657 z 11.11.1975. Opubl. 31.05.1978.
 28. Andrzej Hejduk, Jan Dziuban: Przystawka pomiarowa do pomiaru wysokoczęstotliwościowych oraz niskoczęstotliwościowych charakterystyk pojemnościowonapięciowych , P 183538 z 23.09.1975. Opubl. 29.04.1978.

Do góry