Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga: : Patent. Polska, nr 230841. Mikromechaniczna jonowosorpcyjna pompa próżni wstępnej Zgłosz. nr 417778 z dnia 30.06.2016. Opubl. 31.12.2018. 6 s.
 2. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 228498. Mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny : Zgłosz. nr 408320 z 26.05.2014. Opubl. 30.04.2018. 6 s.
 3. Piotr Szyszka, Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 230151. Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas : Zgłosz. nr 419650 z dn. 01.12.2016. Opubl. 28.09.2018. 14 s.
 4. Piotr Szyszka, Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 230152. Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas : Zgłosz. nr 419651 z dn. 01.12.2016. Opubl. 28.09.2018. 12 s.
 5. Jan Dziuban, Katarzyna Sareło: Patent. Polska, nr 227602. Sposób pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego i układ do pomiaru odkształceń obiektów odbijających światło, zwłaszcza detektorów promieniowania jądrowego : Zgłosz. nr 405836 z 30.10.2013. Opubl. 31.01.2018. 10 s.
 6. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 224632. Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa , P 408321 z 26.05.2014. Opubl. 31.01.2017.
 7. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 224633. Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa , P 408322 z 26.05.2014. Opubl. 31.01.2017.
 8. Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 227227. Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego , P 413121 z dn. 14.07.2015. Opubl. 30.11.2017.
 9. Michał Krysztof, Tomasz P. Grzebyk, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 225546. Zintegrowany, miniaturowy, transmisyjny mikroskop elektronowy , P 413122 z dn. 14.07.2015. Opubl. 28.04.2017.
 10. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 223621. Czujnik promieniowania jonizującego , P 403510 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 11. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 223622. Czujnik promieniowania jonizującego , P 403511 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 12. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 223623. Czujnik promieniowania jonizującego , P 403512 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 13. Paweł Knapkiewicz, Izabela Augustyniak, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 223624. Czujnik promieniowania jonizującego , P 403513 z 12.04.2013. Opubl. 31.10.2016.
 14. Kobashi Kazufumi, Karolina Laszczyk, Takeo Yamada, Kenji Hata: Planar energy cell structure, energy cell structure array using same, microenergy device and manufacturing method therefor; Publication date: 2016/04/28. Application country: JP; Application no.: JP2015/079749, Ref. no.: 2014-216605; Filling date: 2014/10/23
 15. Bartłomiej Cichy, Paweł Knapkiewicz, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 217119. Sposób łączenia anodowego podłoży, zwłaszcza podłoży szklanych , P 391357 z 27.05.2010. Opubl. 30.06.2014.
 16. Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Jan Dziuban, Bogdan Latecki, Jan Koszur: Patent. Polska, nr 212994. Czujnik ciśnienia w obudowie , P 382967 z 20.07.2007. Opubl. 31.12.2012.
 17. Jan Dziuban, Rafał Walczak: Patent. Polska, nr 203081. Sposób trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal , P 353123 z 02.04.2002. Opubl. 31.08.2009.
 18. Jan Dziuban, Rafał Walczak: Patent. Polska, nr 203032. Sposób trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal oraz urządzenie do trawienia półprzewodników z użyciem mikrofal , P 353122 z 02.04.2002. Opubl. 31.08.2009.
 19. Helena Teterycz, Jan Dziuban, Rafał Walczak: Patent. Polska, nr 197618. Sposób anizotropowego mokrego trawienia krzemu , P 353673 z 29.04.2002. Opubl. 30.04.2008.
 20. Dziuban Jan, Walczak Rafał: The microwave enhanced method of silicon etching and the system for microwave enhanced semiconductors etching, PCT nr WO 03/083926 A2 z dnia 09.10.2003.
 21. Piotr Konarski, Ryszard Cyrański, Andrzej Sobolewski, Artur Wymysłowski: Pompa jonowo-sorpcyjna P 326520 z 27.05.1998. Opubl. 29.08.2003. 7 s.
 22. Dziuban Jan, Walczak Rafał: Sposób inicjowania i prowadzenia reakcji chemicznej z użyciem mikrofal i układ mikrofalowego reaktora chemicznego, P 353687 z dnia 29.10.2002.
 23. Andrzej Bochenek, Jan Dziuban: Patent. Polska, nr 175037. Sposób łączenia membrany separującej z metalową obudową , P 306114 z 02.12.1994. Opubl. 30.10.1998.
 24. Jan Dziuban, Ryszard Korbutowicz: Przeponowy zawór gazowy , P 260139 z 17.06.1986. Opubl. 31.12.1988.
 25. Anna Górecka-Drzazga, Tadeusz Berlicki, Eugeniusz Prociów: Sposób wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podłożach izolacyjnych , P 214314 z 21.03.1979. Opubl. 31.05.1983.
 26. Anna Górecka-Drzazga, Eugeniusz Prociów: Sposób wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych na podłożach izolacyjnych , P 215359 z 4.05.1979. Opubl. 30.06.1983.
 27. Jan Dziuban, Stefan Jankowski, Wojciech Stępniewski: Urządzenie do przestrajania odbiorników radiowych z przemianą częstotliwości , P 192145 z 31.08.1976. Opubl. 15.02.1979.
 28. Stanisław Osadnik, Anna Górecka-Drzazga: Rezystor cienkowarstwowy , P 184657 z 11.11.1975. Opubl. 31.05.1978.
 29. Andrzej Hejduk, Jan Dziuban: Przystawka pomiarowa do pomiaru wysokoczęstotliwościowych oraz niskoczęstotliwościowych charakterystyk pojemnościowonapięciowych , P 183538 z 23.09.1975. Opubl. 29.04.1978.

Do góry