Laboratoria

Zakład dysponuje laboratoriami badawczymi oraz dydaktycznymi:

Laboratorium mikroinżynierii MEMSLab

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr


Wyposażone jest między innymi w linię technologiczną do wytwarzania mikrosystemów ze szkła, krzemu i polimerów, w tym:

 • stanowiska do wielowarstwowego bondingu anodowego krzemu i szkła,
 • stanowisko do bondingu fuzyjnego,
 • stanowisko do plazmowej obróbki mikroinżynieryjnej cienkich warstw,
 • stanowisko do fotolitografii,
 • drukarkę 3D do prototypizacji i wytwarzania mikrostruktur,
 • stanowisko chemiczne do przygotowywania i trawienia podłoży krzemowych i szklanych,
 • stanowiska do testów optycznych i biochemicznych mikrosystemów analitycznych,
 • stanowisko do symulacji komputerowych struktur MEMS (COMSOL).


 • Laboratorium dydaktyczne

  Wyposażone jest w unikatowe zestawy dydaktyczne wspomagające praktyczne aspekty kursów realizowanych w ramach specjalności Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika.
  Zajęcia prowadzone w tym laboratorium są związane z kursami Czujniki i Aktuatory, Mikrosystemy, MOEMSy, Mikrosystemy Analityczne, Mikromechanizmy i Mikronapędy, Mikrosystemy w Medycynie.
  Stanowiska laboratoryjne i tematyka ćwiczeń to ilustracja aktualnego stanu wiedzy i techniki w obrębie realizowanych kursów oraz przykłady rozwiązań własnych pracowników Zakładu, bazujące na wynikach wielu projektów badawczych.
  Do góry