OPTOELEKTRONIKA - PYTANIA EGZAMINACYJNE
STUDIA ZAOCZNE
 1. Co to jest światłowód włóknisty? Budowa i zasada działania.
 2. Kryteria podziału światłowodów włóknistych; wymienić i omówić.
 3. Podstawowe parametry światłowodów włóknistych (parametry geometryczne, apertura numeryczna, charakterystyka spektralna, dyspersja).
 4. Łączenie światłowodów metodą spawania (przygotowanie powierzchni czołowych, omówienie procedury spawania, tłumienie połączeń spawanych)
 5. Połączenia rozłączne: podstawowy schemat złącza rozłącznego, typy złącz rozłącznych, technologia przygotowania powierzchni czołowych do połączeń)
 6. Czynniki wpływające na straty połączeń światłowodowych; definicja i jednostka strat na złączu światłowodowym.
 7. Budowa i zasada działania reflektometru.
 8. Krzywa reflektometryczna (narysować i omówić)
 9. Co to jest sprzężenie światłowodowe i gdzie je stosujemy?
 10. Technologie wytwarzania sprzęgaczy światłowodowych - wymienić i omówić.
 11. Optoelektronika. Definicja. Dziedziny. Obszary zastosowań.
 12. Zalety optoelektroniki.
 13. Charakterystyki optyczne ciała stałego.
 14. Absorpcja w półprzewodniku. Mechanizmy. Widmo absorpcji.
 15. Prawa przejść optycznych w półprzewodnikach.
 16. Materiałowa baza półprzewodnikowa dla optoelektroniki.
 17. Materiały AIIIBV. Roztwory stałe.
 18. Epitaksja - definicja, klasyfikacja. Podstawy teoretyczne.
 19. Podłoża. Wymagania w stosunku do podłoża.
 20. Mechanizmy sterowania procesem wzrostu epitaksjalnego.
 21. Epitaksja LPE i VPE. Porównanie.
 22. Epitaksja MOVPE. Mechanizm wzrostu. Sterowanie procesem wzrostu.
 23. Epitaksja MBE. Mechanizm wzrostu i sterowanie procesem wzrostu.
 24. Porównanie MBE i MOVPE.
 25. Porównanie technik osadzania warstw epitaksjalnych AIIIBV.
 26. Przyrządy optoelektroniczne. Klasyfikacja. Obszary zastosowań. Ważniejsze parametry.
 27. Diody elektroluminescencyjne. Klasyfikacja. Mechanizm świecenia. Konstrukcja.
 28. Zewnętrzna wydajność kwantowa źródła światła.
 29. Dioda krawędziowa i powierzchniowa. Porównanie.
 30. Generacja światła. Zjawiska. Warunki generacji. Wydajność źródła światła.
 31. Konstrukcje źródeł światła LED do współpracy ze światłowodem. Przegląd, sposoby podłączenia. Wymagania w stosunku do podłączenia ze światłowodem.
 32. Lasery półprzewodnikowe. Klasyfikacja. Mechanizm generacji światła w laserze. Podstawowe parametry.
 33. Rezonator. Rodzaje rezonatorów. Podstawy fizyczne rezonatorów.
 34. Bilans mocy lasera półprzewodnikowego.
 35. Charakterystyka I-U oraz P-I. Różniczkowa wydajność kwantowa lasera.
 36. Lasery heterozłączowe. Właściwości heterostruktury i heterozłącza.
 37. Laser szerokokontaktowy.
 38. Laser paskowy.
 39. Porównanie lasera szerokokontaktowego i paskowego.
 40. Laser z pionową wnęką rezonansową VCSEL.
 41. Detektory półprzewodnikowe. Mechanizmy detekcji. Rodzaje detektorów półprzewodnikowych.
 42. Parametry detektorów.
Plik do pobrania - optoza-pytania.zip